ANSEDEL 6235 Judita Insenstierna *1687
6235 Judita Insenstierna
*1687
†1714-02-05 Vendel


g m öv HiDanckwardt
fadder 1700 för JaUpman (j)
Anarkiv 8.0 2018-05-04