ANSEDEL 6234 Jean Gessen *cirka 1680
6234 Jean Gessen
*cirka 1680fadder 1700 för rådm JöO, EArons Skolb (mons)
Anarkiv 8.0 2018-05-04