ANSEDEL 6207 Antonius Gråå *cirka 1670
6207 Antonius Gråå
*cirka 1670fadder 1695 för EThun-s (mons)
Anarkiv 8.0 2018-05-04