ANSEDEL 6082 Anders Biörnsson *cirka 1670
6082 Anders Biörnsson
*cirka 1670fadder 1689 för JGuldsm (mons)
Anarkiv 8.0 2018-05-04