ANSEDEL 6016 Johan Fraxeen *cirka 1635
6016 Johan Fraxeen
*cirka 1635


   Fam:

      1: 4148 Lars *cirka 1670
      2: 6017 dtr *1670-09-22 Strängnäs

fadder 1671 för tullinsp, 1670 för M:r Lindberg
Anarkiv 8.0 2018-05-04