ANSEDEL 5999 Olof Hagman *cirka 1720
5999 Olof Hagman
*cirka 1720fadder 1746 för JHi (dr), 1750 för AHagm (dr)
Anarkiv 8.0 2018-05-04