ANSEDEL 5956 Maria Carlsdotter *cirka 1710
5956 Maria Carlsdotter
*cirka 1710fadder 1745 för JaBrinck (h), 1747 för PP (h)
Anarkiv 8.0 2018-05-04