ANSEDEL 5951 Johan Gustaf Berglind *cirka 1710
5951 Johan Gustaf Berglind
*cirka 1710fadder 1745 för CWrb, 1747 för EHielte
berättas vara fader t St-IDewals oä dtr 1748
Anarkiv 8.0 2018-05-04