ANSEDEL 59 Johan Jacobsson *cirka 1660 Grundsunda
59 Johan Jacobsson
*cirka 1660 Grundsunda Dombäck 3
†1737 Strängnäs

   Fam:
    Vigsel: 1691

      1: 1586 son *1691-06-28 Strängnäs
      2: 1031 Helena *1692-06-12 Strängnäs
      3: 2836 Lars *cirka 1694
      4: 69 Jacob *1695-05-15 Strängnäs
      5: 64 Stina *1700-08-19 Strängnäs
      6: 2733 Margitta *1700-08-19 Strängnäs
      7: 939 Anicka *1703-09-19 Strängnäs
      8: 65 Catharina *cirka 1705 Strängnäs
      9: 67 Christina *cirka 1700 Strängnäs
      10: 2660 Jean *1698-08-11 Strängnäs
      11: 2868 son *cirka 1695

AGN1708,1/12,§3:
Uppå Rättens föreslagne förlikning blevo Anders Jonsson ifrån Bursiö och dess hustrus Anna Larsdotters halvbroder Michel Persson ifrån Banafiäl således ense om det arv Anders Jonsson å berörde hans hustrus vägnar fordrar efter sin framledne Svärmoder hustru Kierstin Persdotter, vars son med andra giftet Mickel Persson är, att såvida han Mickel Persson tillika med hans systers man Borgaren i Strängnäs Jonn Jacobsson nästledne sommar sins emellan Anders Jonsson ovitterligen skiftat sina framledne föräldrars kvarlåtenskap så i löst som fast, betalar Mickel Persson för sig och sin svåger till half systren Anna Persdotter uppå dess arvs PRAETENTION 200 daler kmt förutan vad hon tillförende uppburit, varemot hennes man Anders Jonsson sig avsäger alll vidare talan på något arv efter bemte dess avledne Svärmoder. Fördenskull blev denne förberörde parter emellan träffade förlikning av Rätten CONFIRMERAT och stadfäst. Dock förbehåller Mickel Persson sig att Lagl. söka sin svåger Borgaren Jon Jacobsson ifall han skulle vägra sig PROPORTIONALITER förskjuta till desse 200 daler kmt:s avbetalning.
RR 1697 15/5 köpt BtBt:s gd

fadder 1697 för JaSj, 1700 för JaD, 1705 för EO Kgb,EB Kgb, 1705 för MåU, 1707 för AH, 1710 för JaJa, PL Kgb, 1711 för LHi, 1713 för AJ, EO Nl Askgr, sn MArn, 1716 för JacP, 1723 för NE Wv, 1729 för JacNdstr, 1733 för JBlom
Anarkiv 8.0 2018-05-04