ANSEDEL 5872 Anders Berg *cirka 1715
5872 Anders Berg
*cirka 1715


   Fam:
    Vigsel: 1744-11-04 Strängnäs

      1: 5942 Johan *1745-07-07 Strängnäs
      2: 6349 Jonas *1748-07-14 Strängnäs
      3: 6454 Caisa Lisa *1750-04-24 Strängnäs

Anarkiv 8.0 2018-05-04