ANSEDEL 5837 Lorents Jernström *cirka 1715
5837 Lorents Jernström
*cirka 1715fadder 1742 för GaFalk, 1744 för AbHu-n (kpsl-g AJernström), 1745 för SimHafverm (kpsl-g Jernstr)
Anarkiv 8.0 2018-05-04