ANSEDEL 5762 Magnus Halman *cirka 1725
5762 Magnus Halman
*cirka 1725fadder 1741 för JaLenbom
Anarkiv 8.0 2018-05-04