ANSEDEL 5756 Olof Eneman *cirka 1715
5756 Olof Eneman
*cirka 1715


   Fam:

      1: 5971 Maria Charlotta *1746-02-04 Strängnäs
      2: 3641 Johan Otto *1748-08-03 Strängnäs
      3: 6623 Carl Adolf *1753-09-27 Strängnäs

man vid generaltullsocieteten i Sthlm 1753-57
Anarkiv 8.0 2018-05-04