ANSEDEL 5702 Helena Gabrielsdotter *cirka 1715
5702 Helena Gabrielsdotter
*cirka 1715fadder 1739 för EA (j)
Anarkiv 8.0 2018-05-04