ANSEDEL 5700 Petter Cossvad *1718-11-01
5700 Petter Cossvad
*1718-11-01t skom i Enköping 1743
fadder 1739 för JaBkm, 1741 för JacSjöb, ALib, 1742 för JacJa, 1742 för JacNstr, AFlinckenb, 1743 för JaÖstedt
Anarkiv 8.0 2018-05-04