ANSEDEL 57 Simon Hafverman *cirka 1710
57 Simon Hafverman
*cirka 1710


   Fam:
    Vigsel: 1740-10-23 Strängnäs

      1: 5765 Erick *1741-05-07 Strängnäs
      2: 5864 Anders *1743-09-19 Strängnäs
      3: 5945 Stina Catharina *1745-07-12 Strängnäs

besökare i Mariefred 1746enl mtl, Gripsholm enl AIa:6 153
fadder 1739 för JHi
Anarkiv 8.0 2018-05-04