ANSEDEL 5699 Magnus Runman *1710
5699 Magnus Runman
*1710
†1759 Strängnäs

   Fam:
    Vigsel: 1740-07-15 Strängnäs

      1: 5718 Magdalena *1740-03-07 Strängnäs
      2: 5777 Magnus *1741-09-01 Strängnäs
      3: 5778 Elsa *1741-09-01 Strängnäs
      4: 5881 Magnus *1744-03-08 Strängnäs

soldat enl 1760 års mtl
fadder 1739 för JaWill-s, 1742 för SvDstr, 1754 för IrOlin, 1763 för JaNdb
Anarkiv 8.0 2018-05-04