ANSEDEL 5691 Eva Helin *cirka 1705
5691 Eva Helin
*cirka 1705


   Fam:

      1: 5726 Susanna Christina *1740-06-31 Strängnäs
      2: 5876 Carl Fredric *1744-01-11 Strängnäs

fadder 1739 för AHesselb (org-h)
Anarkiv 8.0 2018-05-04