ANSEDEL 5617 Maria Elisabeth Helin *cirka 1705
5617 Maria Elisabeth Helin
*cirka 1705


   Fam:

      1: 5618 Johan Lorentz *1737-03-03 Strängnäs
      2: 5682 Samuel Conrad *1739-04-02 Strängnäs
      3: 5745 Anna Maria *1740-12-18 Strängnäs

fadder 1737 för NBorg, 1739 förLHackzell, 1745 för CWrb, 1746 för JacLilja
Anarkiv 8.0 2018-05-04