ANSEDEL 5616 Brita Giöding *cirka 1705
5616 Brita Giöding
*cirka 1705fadder 1737 för DStenius (kamrerska), 1738 för XUpm (d:o)
Anarkiv 8.0 2018-05-04