ANSEDEL 5591 Lars Fischer *cirka 1710
5591 Lars Fischer
*cirka 1710
†cirka 1750 Strängnäs Nabben

   Fam:

      1: 7280 Lars *1734

fadder 1745 för AaEk (avsk art-k)
Anarkiv 8.0 2018-05-04