ANSEDEL 5538 Petrus Rundqvist *cirka 1710
5538 Petrus Rundqvist
*cirka 1710fadder 1732 för HPB (studenten hr Rundq), 1733 för PSm (student)
Anarkiv 8.0 2018-05-04