ANSEDEL 550 Joen Hindrichsson Hällssing *cirka 1635
550 Joen Hindrichsson Hällssing
*cirka 1635
†1696 Strängnäs

   Fam:
    Vigsel: 1668-04-07 Strängnäs

      1: 551 Hindrik *cirka 1665 Strängnäs
   Fam:
    Vigsel: 1669-06-08 Strängnäs

      2: 553 Margreta *cirka 1670 Strängnäs
      3: 554 Karin *cirka 1670 Strängnäs
      4: 555 Brijta *1675-08-12 Strängnäs
      5: 556 Samuel *1677-11-24 Strängnäs
      6: 304 Olof *1684-02-02 Strängnäs

dödf barn 1680 27/11
fadder 1689 för EH, 1690 för PA, 1691 för JaEHielte
Anarkiv 8.0 2018-05-04