ANSEDEL 5456 Lars Andersson *cirka 1705
5456 Lars Andersson
*cirka 1705






   Fam:
    Vigsel: 1731-06-25 Strängnäs

Anarkiv 8.0 2018-05-04