ANSEDEL 5451 Stina Berdenia *cirka 1700
5451 Stina Berdenia
*cirka 1700fadder 1730 för SvBrockm (EO:s dtr StBerdenia på Skolb), 1741 för AaE (ä A-StBerd-a)
Anarkiv 8.0 2018-05-04