ANSEDEL 544 Niells Erichsson *cirka 1600
544 Niells Erichsson
*cirka 1600
†cirka 1660 Strängnäs

   Fam:

      1: 545 Erich *cirka 1645 Strängnäs
      2: 546 Karin *cirka 1652 Strängnäs
      3: 547 Olof *1658 Strängnäs

barnens förm och närmaste släkt: CO snickare för KN och EN och PE i Södertälje för ON
Anarkiv 8.0 2018-05-04