ANSEDEL 5312 Jonas Eckström *cirka 1710
5312 Jonas Eckström
*cirka 1710fadder 1725 för OE (gymn)
Anarkiv 8.0 2018-05-04