ANSEDEL 5296 Måns? ?Andersson *cirka 1700
5296 Måns? ?Andersson
*cirka 1700


   Fam:
    Vigsel: 1725-10-12 Strängnäs

Anarkiv 8.0 2018-05-04