ANSEDEL 5211 Giöran Netzelius *cirka 1690
5211 Giöran Netzelius
*cirka 1690


   Fam:
    Vigsel: 1726-08-25 Strängnäs

fadder 1722 för BtLennaeus
Anarkiv 8.0 2018-05-04