ANSEDEL 5139 Anders Berglin *cirka 1670
5139 Anders Berglin
*cirka 1670


   Fam:
   5655 Anna *cirka 1675

      1: 1061 Nils *cirka 1700
      2: 5172 Anna Maria *1721-10-17 Strängnäs
      3: 5585 Stina *cirka 1715
      4: 5623 Cajsa *cirka 1715

fadder 1721 för en gardskarl (tullskr Berlin), 1722 för RolJa
Anarkiv 8.0 2018-05-04