ANSEDEL 5063 Kiönick Berg *cirka 1690
5063 Kiönick Berg
*cirka 1690


   Fam:

      1: 5064 Petter *1718-11-15 Strängnäs

Anarkiv 8.0 2018-05-04