ANSEDEL 5000 Elisabet Leber *cirka 1675
5000 Elisabet Leber
*cirka 1675


   Fam:

      1: 4118 Johannes *cirka 1690

fadder 1716 för mag Helstadius (sal mag Lidii ä ElisLeber)
Anarkiv 8.0 2018-05-04