ANSEDEL 4991 Anna Samzelia *cirka 1690
4991 Anna Samzelia
*cirka 1690


   Fam:

      1: 4187 Lavrentz *cirka 1716-10 Strängnäs
      2: 5060 Anna Christina *1718-10 Strängnäs

fadder 1716 för SamFabr-s, 1718 för fv Bjkho, 1722 för ALaurelius, 1741 för BenRenström (ä-pr-in)
Anarkiv 8.0 2018-05-04