ANSEDEL 4987 Daniel Jerling *cirka 1700
4987 Daniel Jerling
*cirka 1700fadder 1716 för AStrengnell
Anarkiv 8.0 2018-05-04