ANSEDEL 4979 Stina Dahl *cirka 1695
4979 Stina Dahl
*cirka 1695fadder 1716 för AO Skolb (j)
Anarkiv 8.0 2018-05-04