ANSEDEL 4926 Kiärstin Olofsdotter *cirka 1690
4926 Kiärstin Olofsdotter
*cirka 1690


   Fam:
    Vigsel: 1713-05-12 Strängnäs

Anarkiv 8.0 2018-05-04