ANSEDEL 4877 Mattz Blomberg *cirka 1680
4877 Mattz Blomberg
*cirka 1680


   Fam:

      1: 4878 Johannes *1713-02-01 Strängnäs
      2: 6658 Maria Margareta *1735

länsman 1733 enl F2:2 85
Anarkiv 8.0 2018-05-04