ANSEDEL 4843 Jacob Herrhåldt *cirka 1690
4843 Jacob Herrhåldt
*cirka 1690fadder 1711 för EA Långg
Anarkiv 8.0 2018-05-04