ANSEDEL 4813 Marita Andersdotter *cirka 1710
4813 Marita Andersdotter
*cirka 1710fadder 1743 för SimHafverman (p)
Anarkiv 8.0 2018-05-04