ANSEDEL 4796 Oloff Hall *cirka 1690
4796 Oloff Hall
*cirka 1690fadder 1710 för AHlsten
Anarkiv 8.0 2018-05-04