ANSEDEL 475 Eric Olofsson Julin *1714
475 Eric Olofsson Julin
*1714


   Fam:

      1: 886 Stina *1737-10-04 Strängnäs
      2: 887 Erik *1741-03-20 Strängnäs
      3: 5889 Olaus *1744-05-02 Strängnäs
      4: 5952 Johan Friedric *1745-10-11 Strängnäs
      5: 5991 Peter *1746-10-02 Strängnäs
      6: 4458 Anna Catharina *1749-10-16 Strängnäs
      7: 4459 Johan Fredrich *1752-12 Strängnäs

fadder 1739 för JaBkm, 1740, 1747 för AbHu-n, 1746 för AJa, 1753 för PÅkmk (borg JaJulin), 1758 för LHagstr, 1764 för PFröb
Anarkiv 8.0 2018-05-04