ANSEDEL 4731 Aron Aronsson *cirka 1680 Mariefred
4731 Aron Aronsson
*cirka 1680 Mariefred
†1710-10-19 Strängnäs

   Fam:

      1: 4732 Anders *1708-01-09 Strängnäs

RR 1708 5/2 uppehåller sig i staden och av konsistoriet antagen från Gripsholm att arbeta vid domkyrkan, dock inte lärt sig hantverket. Uppkom och berättade att hans fader Aron Matsson Rothman skall varit mästare och bott i Mariefred men att hans mästarbrev i den olyckliga brand somMariefred helt och hållet övergick skall ha förkommit, att han hos sin sal. fader uti 6 år, men aldrig blivit inskriven, havandes sedan han begynt att arbeta som(?) sielf warit Borgerlig tunga uti Mariefred warit underkastasd så när som förl. år 1707. Eftersom han själv inte haft tillfälle sig med ämbetet förena kunde han inte hindra JaWestling att etablera sig som glasmästare. RR 1708 8/8 JaWestling uppvisar mästarbrev och Aron Aronsson som kan försöka sin lycka på annan ort.
Anarkiv 8.0 2018-05-04