ANSEDEL 4696 Olof Hindersson *cirka 1690
4696 Olof Hindersson
*cirka 1690


   Fam:
   5388 *cirka 1700

fadder 1707 för SimO Wv (dr)
Anarkiv 8.0 2018-05-04