ANSEDEL 4630 Maria Olofsdotter Broman *1707
4630 Maria Olofsdotter Broman
*1707


   Fam:

      1: 1107 Brita *1726
      2: 1103 Stina *1729-01-06 Strängnäs
      3: 1068 Anders *1731-10-30 Strängnäs
      4: 4631 Peter *1736-07-23 Strängnäs
      5: 5701 Anna Maria *1739-12-10 Strängnäs
      6: 5771 Anna Greta *1741-06-14 Strängnäs
      7: 4632 Johan *1744-02-25 Strängnäs
      8: 6409 Lena Lisa *1749-08-24 Strängnäs

fadder 1729 för AD, 1730 för EHolm (EA:s h v S stadsbron), 1732 för MEdstr (EA:s h v bron), 1738 för NJaHöjer (hMaE v bron), 1742 för TobHagm, 1746 för OHöjer
Anarkiv 8.0 2018-05-04