ANSEDEL 4613 Olof Hielte *cirka 1675
4613 Olof Hielte
*cirka 1675


   Fam:

      1: 5154 Kierstin *1721-03-27 Strängnäs
      2: 5760 Anna *cirka 1725

t gardeskarl 1704, soldat 1721
fader t MaA:s oä son 1704 /10
fadder 1741 för PNmk
Anarkiv 8.0 2018-05-04