ANSEDEL 4538 Brigitta Joensdr Westman *cirka 1680
4538 Brigitta Joensdr Westman
*cirka 1680
†1733 Strängnäs

   Fam:
    Vigsel: 1712-01-25 Strängnäs
   Fam:
    Vigsel: 1714-03-10 Strängnäs

fadder 1694 för AH (pBJ), 1716 för AStrengnell, 1718 för LJac (ML:s h v N st-bron), JacLillia (d:o), 1719 för fk Bjkho, 1721 för EA Wv (ML:s h på Gatan), JNb, 1722 för OE (M:s h i gatan), 1723 för MJa Wv, 1724 för PLustr (ML:s h på Gatan), 1725 för EWestring (d:o), EBlackst, 1728 för OLillia (d:o)
Anarkiv 8.0 2018-05-04