ANSEDEL 4514 Kiärstin Andersdotter *cirka 1680
4514 Kiärstin Andersdotter
*cirka 1680
†1709

   Fam:
    Vigsel: 1708-11-12 Strängnäs

Anarkiv 8.0 2018-05-04