ANSEDEL 4501 Kiärstin Andersdotter *cirka 1685
4501 Kiärstin Andersdotter
*cirka 1685


   Fam:
    Vigsel: 1706-02-15 Strängnäs

Anarkiv 8.0 2018-05-04