ANSEDEL 4471 Lars Berger *cirka 1720
4471 Lars Berger
*cirka 1720


   Fam:

      1: 6323 Jonas *1748-01-21 Strängnäs
      2: 6410 Maria Lena *1749-09-05 Strängnäs

faddrar 1748: proviantm i Sthlm C-FrBuhrman (ej närv) bokh v Vedevågs br JÖsterman (ej närv), mme CatGiötkind (ej närv)
Anarkiv 8.0 2018-05-04