ANSEDEL 4464 Lars Julbäck *1735
4464 Lars Julbäck
*1735


   Fam:
    Vigsel: 1757-10-02 Strängnäs

      1: 4467 Anders *1759-04-03 Strängnäs

fadder 1756 för JRamb, 1759 för JaÅkm
Anarkiv 8.0 2018-05-04